Portal produktów i usług dla biur podrózy
info@turserwis.pl               32 241 97 70

Jakie muszę spełnić warunki aby założyć agencję turystyczną? 

Aby założyć agencję turystyczną wystarczy założyć działalnośc gospodarczą, nie ma potrzeby należeć do PIT. Przynależność do PIT jest wymagana w przypadku kiedy organizujemy własne imprezy turystyczne.

Jeśli jesteś zainteresowany/a organizacją własnych imprez zapoznaj się z materiałami ze stron:
 -
www.pot.gov.pl
 -
www.pit.org.pl

Warto też zapoznać się z : 
a)  ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
     Dz.U. Nr 121, poz. 591; ze zmianami
b)  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
      j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 
c)  ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz
     o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 11, poz. 50; ze zmianami
d) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
     Nr 173, poz.1807),
e) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 
     działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808),
f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. 
     U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
     (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
h) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie 
     ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez 
     organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 281),
i)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie 
    minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
    wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
    turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 279),
j) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

Poprzednia strona.
KSI Media - oprogramowanie dla firm.
Strona głównaStrona główna  PartnerzyPartnerzy  KontaktKontakt  Zadaj pytanieZadaj pytanie  
Nasze realizacje   Systemy CRM dla biur podróży   Strony www dla biur   Portale turystyczne   Oprogramowanie dla szkół turystycznych   Aktualności   Informacja o plikach cookie   Praca  
KSI Media Sp. z o.o. Gałeczki 36, 41-500 Chorzów. Infolinia 32 241 97 70, email : info@ksimedia.pl
TAGI : Oprogramowanie dla biur podróży i agencji turystycznych. Oprogramowanie dla szkół turystycznych. Projektowanie portali, stron www i serwisów internetowych dla biur podróży, agencji turystycznych i multiagnencji. Rozwiąznia dla branży turystycznej, systemy rezerwacyjne oraz zarządznia. Oprogramowanie CRM dla agenta oraz sieci agencyjnych lub franczyzowych. Syetemy kontrolingowe, rozliczanie pracowników i prowizji. Strony internetowe z rezerwacją online oraz modułem obsługi płatności internetowych. Integracja systemów rezerwacyjnych. Automatyczna aktualizacja ofert na podstawie ofert z systemó MerlinX, BlueVendo, Sart, Sykon. System raportów i rozliczeń z tour operatorami. Eksporty do systemów bankowych, analiza przelewów przychodzących i wychodzących. Moduł obsługi callcenter z obsługą centralii telefonicznej i monitorami informacyjnymi.